Årsverk i jordbruk

Ett årsverk i jordbruket tilsvarer 1 845 timer.