Omsetning

Omfatter all omsetning og uttak av varer og tjenester, innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens område. Finansielle inntekter, offentlige tilskudd og merverdiavgift er ikke med. Omsetning kan omfatte omsetning fra mer enn én næring.