Innvandrer

Innvandrere er en betegnelse på personer som er født i utlandet av utenlandsfødte foreldre, og er én av gruppene som inngår i klassifiseringen innvandringskategori. Denne klassifiseringen består av i alt seks grupper som viser ulike kombinasjoner av eget eller foreldres fødeland. Fødeland viser på sin side landkode for personens fødeland, som tilsvarer morens bostedsland ved fødselen.