Innvandringsbakgrunn

I tillegg til begrepene innvandrer og norskfødt med innvandrerforeldre, brukes følgende inndeling for personer med med annen innvandringsbakgrunn:

- Utenlandsfødte med en norskfødt forelder

- Norskfødte med en utenlandsfødt forelder

- Utenlandsfødte med norskfødte foreldre (inkluderer utenlandsadopterte)