Oljeekvivalenter

Oljeekvivalenter (o.e) benyttes som en felles måleenhet når man skal sammenlikne eller summere ressursmengder av olje og gass. 1 Sm 3 o.e. = 1 Sm 3 olje eller 1 000 Sm 3 naturgass.