Innovasjon

En innovasjon er et nytt eller vesentlig forbedret produkt (vare eller tjeneste), prosess, måte å organisere arbeidet eller metode for markedsføring. En innovasjon må være introdusert til markedet eller tatt i bruk i foretaket. En innovasjon trenger ikke å være utviklet av foretaket selv eller være ny for foretakets marked. Det er nok at innovasjonen er ny for foretaket for at den skal inkluderes.