Forskning og utvikling (FoU)

FoU er kreativ virksomhet som utføres systematisk. Forskning er systematisk arbeid utført med hensikt på å skaffe til veie ny kunnskap. Utviklingsarbeid er systematisk arbeid som utnytter eksisterende kunnskap for å utvikle nye eller vesentlig forbedrede produkter eller prosesser. FoU skal inneholde et nyhetselement og det skal være knyttet en viss form for usikkerhet til resultatet.