Innskuddsmargin

Innskuddsmarginen er differansen mellom 3 måneders effektiv NIBOR og gjennomsnittlig rentenivå på innskudd ved siste virkedag i perioden.