Sysselsette

Sysselsette er personar som utførte minst ein times inntektsgivande arbeid i referanseveka, og personar som har eit slikt arbeid, men som var mellombels borte på grunn av sjukdom, ferie, lønna permisjon og liknande. Personar som er inne til førstegongs militærteneste, vert rekna som sysselsette.