Ikke-finansielle foretak

Omfatter sektorene statens forretningsdrift, statlig eide aksjeselskaper med videre, kommunale foretak med ubegrenset ansvar, kommunalt eide aksjeselskaper, private aksjeselskaper med videre, personlige foretak og private, produsentorienterte organisasjoner uten profittformål. Dersom et foretak er mer enn 50 prosent eid av private aktører, defineres det som et privateid foretak.