Bankenes rentemargin

Bankenes rentemargin er differansen mellom bankenes gjennomsnittlige utlĂ„ns- og innskuddsrente til publikum.