Nettoinnvandring

Differansen mellom antall innvandringer og antall utvandringer. Inn- og utflytting brukes stor sett om innenlandske flyttinger, mens inn- og utvandring brukes om flyttinger til og fra et land.