Forventet levealder

Forventet levealder beregnes årlig ut fra alderen på de som døde og de som overlevde forrige år. Hvis dette mønsteret i dødelighet holdes uendret for årene framover, kan det beregnes hvor gammel en «gjennomsnittsnyfødt» baby vil bli ut fra denne forutsetningen.