Støyplageindeks (SPI)

SPI beregnes ut fra antall personer eksponert for ulike støynivåer utendørs. Indeksen beregnes ved å multiplisere antall eksponerte personer innen hvert støynivå med en gjennomsnittlig plagegrad for dette lydnivået.

Gjennom spørreundersøkelser er det etablert sammenhenger mellom lydnivå og plagegrad.