Bosatte

Bosatte er de som har folkeregistrert adresse i Norge.