Standpunktkarakter

Standpunktkarakter er et samlet uttrykk for elevens prestasjoner i et fag ved slutten av opplæringen. Dette vurderes med utgangspunkt i kompetansemål i læreplanen i det aktuelle faget.