Lang høyere utdanning

Universitets- og høgskoleutdanning som varer i mer enn 4 år.