Grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng oppsummerer elevens resultater i forskjellige fag og er med på å danne grunnlaget for opptak til videregående opplæring. Grunnskolepoeng beregnes ved å dele summen av alle karakterer på antall karakterer, og gange det med ti. Man må ha over ni karakterer for å få grunnskolepoeng.