Passasjerer

Antall pÄstigninger. Ved overgang mellom transportmidler telles hver pÄstigning for seg.