Yrkesreiser

Reiser i forbindelse med å kunne utføre arbeidsoppgaver utenfor det vanlige arbeidstedet.