PPI minus energivarer

Dette er PPI uten næringene «utvinning av råolje og gass», petroleums- og kullvareindustri og kraftforsyning.