Europop

Europop gir nasjonale befolkningsprognoser basert på regionale befolkningsframskrivninger for de 27 medlemslandene, samt Norge og Sveits. Befolkningsframskrivninger basert på «NUTS level 2» (regional inndeling) og forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet og migrasjon.