Bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge

Bruttonasjonalproduktet (BNP) er summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus forbruket av varer og tjenester i produksjonen. BNP for Fastlands-Norge er utenom utvinning av olje og gass, rørtransport og utenriks sjøfart.