Sosial støtte

Sosial støtte er som regel gruppebaserte tiltak, med formål om å gi deltakerne en opplevelse av gjensidig omsorg og hjelp.