Sosial kognitiv trening

Sosial kognitiv trening handler om å endre forståelse og tolkninger av sosialt samspill, ofte i en gruppesammenheng.