Randomiserte kontrollerte forsøk (RCT)

Randomiserte kontrollerte forsøk (RCT) innebærer at deltakerne i et eksperiment blir tilfeldig fordelt på en intervensjonsgruppe og en kontrollgruppe, der intervensjonsgruppa blir utsatt for et tiltak, for eksempel et kurs om ensomhet, mens kontrollgruppa ikke får tiltaket.