Arbeidsledige

Arbeidsledige er personer uten inntektsgivende arbeid som prøvde å skaffe seg slikt arbeid i løpet av de siste fire ukene, og som kunne ha startet å arbeide i løpet av to uker. Ufrivillig permitterte blir regnet som arbeidsledige dersom de har vært permitterte sammenhengende i minst tre måneder og ellers oppfyller kriteriene om søking og tilgjengelighet.