Introduksjonsprogrammet

Deltakere i introduksjonsprogrammet er personer som i løpet av november i referanseåret har vært registrert av en kommune som deltaker på et eller flere av kursene i introduksjonsprogrammet.