Makspris

Maksimalgrense for foreldrebetalinga fastsett av Stortinget. Makspris for 2020 er 3 135 kroner per månad, og totalt 34 485 kroner per år.