Årsbetaling

Den estimerte årsbetalinga inkluderer barnehagesats, kostpengar og andre tilleggsutgifter, samt tar omsyn til betalingsmoderasjon grunna lav inntekt, gratis kjernetid, søskenmoderasjon og friplassar Årsbetalinger er konsekvent berekna for 11 betalingsterminar.