Fulltidsopphald

Undersøkinga måler månedssatsar for fulltidsopphald på 41 timer eller meir per uke.