Resultatgrad

Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntekter.