Driftsmarginen

Driftsresultat i prosent av driftsinntekter.