Video- og filmmedier

Video- og filmmedier inkluderer her DVD/Blu-ray, hardiskopptakere og video- og filmfiler, enten lastet ned eller strømmet fra nettet, betalt for eller gratis.