Total nitrogen

Alt nitrogen i husdyrgjødsla, både organisk bundet nitrogen og lettløselige sambindinger som ammonium (NH4+).