Fulltelling

Alle enheter over en viss størrelse deltar i undersøkelsen.