Utvalgsundersøkelse

Det trekkes et utvalg enheter som deltar i undersøkelsen. Data fra enhetene i utvalget vil i etterkant bli vektet slik at de representerer alle enheter i populasjonen.