Landsdeler

https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/106/versjon/404/koder