CO2-nøytralt

Er at tilsvarende mengde CO2 som blir sluppet ut fra forbrenning, tas opp igjen av naturen. Forbrenning av ved, frigjør CO2. Hvis lik mengde CO2 tas opp igjen av et nytt tre, vil mengden CO2 i atmosfæren være uforandret.