Ny ovn

Ovn produsert etter 1998. Disse må følge nye regler for forbrenningsteknologi og har dermed høyere virkningsgrad, er mer energieffektive og slipper også ut mindre svevestøv enn eldre ovner.