Gammel ovn

Ovn produsert før 1998. Disse har lavere virkningsgrad, er mindre energieffektive og slipper også ut mer svevestøv enn ovner med ny teknologi.