Tjener mest

Respondentene er delt inn i fire inntektsgrupper, kalt inntektskvartiler. Høyeste kvartil består av fjerdedelen av husholdningene med høyest inntekt, mens laveste kvartil er fjerdedelen av husholdningene med lavest inntekt. Inntektene er ekvivalensvektet. Vi bruker inntektstall fra 2019, som var de siste tilgjengelige data når denne artikkelen ble publisert.