Høy boutgiftsbelastning

Samlede boutgifter utgjør mer enn 25 prosent av husholdningens disponible inntekt. I denne statistikken regnes andelen med høy boutgiftsbelastning som en andel av personer. Se statistikken om boforhold for høy boutgiftsbelastning regnet ut som en andel av husholdninger.