Inntektskvartil

Finner vi ved å sortere inntekt etter skatt i stigende rekkefølge, og så dele alle personer inn i fire like store deler basert på hvor høy inntekt de har. Første kvartil er fjerdedelen med lavest inntekt, fjerde kvartil er dem med høyest.