Aksjer og andre verdipapirer

Beregnet omsetningsverdi av norske aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner og opsjoner, både registrert og ikke registrert i verdipapirsentralen ved utgangen av året.