Realkapital

Omfatter beregnede markedsverdier av primærboligen, sekundærboliger, næringseiendommer og skog- og gårdsbruk. For annen fast eiendom, driftsløsøre og andre eiendeler utenfor næring, samt innbo og løsøre, er det skattemessige verdier som ligger til grunn.