Beregnet bruttoformue

Summen av realkapital og finanskapital.