Driftsform

Klassifisering av jordbruksbedriftene etter driftsform er ei inndeling som er felles for alle EU- og EØS-landa. Driftsforma blir fastsett ut frå delen som dei ulike plante- og husdyrproduksjonane i jordbruksbedrifta utgjer av bedrifta si totale standard omsetning.