Økologisk jordbruksareal

Jordbruksareal som er ferdig lagt om til økologisk drift etter krava i økologiforskrifta.