Innvandrere

Personer som er født i utlandet, har utenlandsfødte foreldre og besteforeldre og som har innvandret til Norge.